Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

wdeszczubzy

☕ W lewym górnym rogu spogląda na Was srebrny dzbanek do kawy zaprojektowany przez Adriena-Josepha Lesmere’a, który prowadził swój warsztat złotniczy we francuskim Lille. Dużym atutem tego dzbanka jest jego drewniany uchwyt, zapobiegający oparzeniu się gorącym i energetyzującym napojem. Zaprojektowany został w latach 1774-75.
☕ Obok Francuza z Lille stoi secesyjny Wiedeńczyk powstały ok. 1900 roku w słynnym na całą Galicję zakładzie złotnika Vincenza Z. Dubaza. Sztancowany i ze złota. Dumnie wypina swoją pierś okraszoną herbem szlacheckim Pilawa.
☕ Wracamy z powrotem do Francji. W lewym dolnym rogu prezentuje się dzbanek-Paryżanin. Zdobi go modny motyw morskich fal. Powstał w 1762 roku warsztacie nieco mniej znanego Balzaca, ale również uzdolnionego – Edme’a-Pierre’a.
☕ I na sam koniec mała podróż do niemieckiej Saksonii, a dokładnie do miasta Döbeln. Tam właśnie zaprojektowano ten piękny, secesyjny dzbanek w firmie złotniczej Gebrüder Köberlin ok. 1900 roku. Jego zaletą jest wygodnie sprofilowany lejek.

Tags: #Things
Reposted byzEveRLuukka

April 03 2017

wdeszczubzy

June 27 2015

wdeszczubzy

June 26 2015

wdeszczubzy
0814 dec0
Reposted fromhepke hepke vialynxlynx lynxlynx
wdeszczubzy
1127 0dfd
Tags: #Things
Reposted fromrol rol viarabarbarowy rabarbarowy
wdeszczubzy
wdeszczubzy

June 24 2015

wdeszczubzy
wdeszczubzy
7652 397c 700
Reposted fromtooskaa tooskaa

June 20 2015

wdeszczubzy
Tags: #Things
Reposted fromottopilotto ottopilotto
0702 1323 700

vote1bags:

haveyoumetmosby:

In Finland we have these one-person benches in the park because we don’t like sitting too close to other people.

this is the most fucking suomi thing i’ve ever goddamn seen

Reposted fromKZavi KZavi viaLuukka Luukka
wdeszczubzy
5591 541f
Tags: #Things
Reposted fromlittlefool littlefool viatooskaa tooskaa

June 17 2015

wdeszczubzy

June 16 2015

wdeszczubzy
Reposted bylesnystworekDanielHune-raconteuseciasteczkowakamykowataleniwieecpatos-lexiie-hope-fatih

June 15 2015

wdeszczubzy
8836 e0c5
Magnetism
Tags: #Things #magic
Reposted fromPriArd PriArd viaLuukka Luukka

June 14 2015

wdeszczubzy
5104 c035
Tags: #Things
Reposted fromSkadii Skadii viamikmikmik mikmikmik

June 12 2015

wdeszczubzy
7213 9511
Tags: #Things
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaLuukka Luukka
wdeszczubzy

June 11 2015

wdeszczubzy
1685 a387
Tags: #Things #food
Reposted fromoutline outline viaOnlyPurple OnlyPurple
wdeszczubzy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl